Skaka hand med motsatta könet?

2010-07-18 @ 19:49:59 Permalink Fatwa Kommentarer (1) Trackbacks ()


http://www.designofsignage.com/application/symbol/hands/image/600x600/hand-shake-love.jpg


Jag skulle vilja ha ett detaljerat svar om regeln om en man skakar hand med en kvinna, och synpunkter från fyra imamer och de flesta Lärda på detta.Prisad vare Allah.

För det första:

Det är inte tillåtet för en man som tror på Allah och hans sändebud att lägga sin hand i en hand på en kvinna som inte är tillåten för honom eller som inte är en av hans mahram. Den som det har kränkt sig själv (dvs syndat).

Det berättas att Ma'qil ibn Yassaar sade: Profeten (fred och välsignelse av Allah med honom) sa: "För en av er att bli huggen i huvudet med en järn nål är bättre för honom än att han skulle beröring en kvinna som inte är tillåtet för honom. " (Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer, 486. Shaykh al-Albaani sade i Saheeh al-Jaami ", 5045, att denna hadith är saheeh.)

Denna hadith sig är tillräcklig för att avskräcka och för att ingjuta den lydnad som krävs av oss av Allah, eftersom det förutsätter att röra kvinnor kan leda till frestelser och omoral.

Det berättas att "Aa'ishah hustru av Profeten (fred och välsignelse av Allah med honom) sade:" När de troende kvinnorna emigrerat till Allahs sändebud (fred och välsignelse av Allah med honom), blev de prövade i enlighet med Allahs ord (tolkning av betydelsen):

[60:12] Profet! När troende kvinnor kommer till dig för att avlägga trohetsed - [och lovar] att inte sätta något, vad det än är, vid Guds sida, att inte stjäla, att inte begå äktenskapsbrott.

"Aa'ishah sa: När någon bland de troende kvinnorna gick med på att de hade de klarat provet, och när kvinnorna gick med på det så sa Profeten (frid och välsignelser SAS med honom)  till dem:" Gå, för Ni har svurit Ed om lojalitet . "Nej, vid Allah,  Allahs sändebud (fred och välsignelse av Allah vara över honom) hand rörde aldrig handen av någon kvinna, utan de skulle ge deras Ed om lojalitet med ord bara. "Och" Aa'ishah sade: "Vid Allah, Profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom)  tog endast ed om lojalitet från en kvinna på det sätt som är föreskrivs av Allah, och handen på Allahs sändebud (fred och välsignelse av Allah vara över honom) rörde aldrig  vid handen av någon kvinna. När han hade tagit trohetsed han skulle säga, "Jag har accepterat din ed om lojalitet verbalt." (Berättad av Muslim, 1866)

Det var berättad från "Urwah att" Aa'ishah berättade för honom om kvinnors ed om lojalitet: "Allahs sändebud (fred och välsignelse av Allah med honom) rörde aldrig vid någon kvinna med sin hand. Han skulle förklara för kvinnan vad ed om lojalitet betyder, och när hon accepterade, skulle han säga "Gå, för ni har gett er ed om lojalitet." Berättad av Muslim, 1866

Denne ofelbare en, det bästa av mänskligheten, ledaren för Adams söner på Återuppståndelsens Dag, rörde inte kvinnor. Detta trots att eden om lojalitet ursprungligen gavs för hand. Så vad sägs då om men som inte är Profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom)?

Det berättas att Umaymah dotter Raqeeqah sade: Allahs sändebud (fred och välsignelse av Allah vara över honom) sa, "Jag skakar inte hand med kvinnor."

Berättad av al-Nasaa'i (4181) och Ibn Maajah, 2874, klassas som Saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Jaami ", 2513.

För det andra:

Det är inte tillåtet att skaka hand även med en barriär i mellan, till exempel skaka hand underifrån ett plagg och liknande. Den hadith som berättas så den är da'eef (svag).

Det berättas från Ma'qal ibn Yassaar att profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom) brukade skaka hand med kvinnor under ett plagg."

Berättad av al-Tabaraani i al-Awsat, 2855.

Al-Haythami sa:

Detta Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer och al-Awsat. Dess isnaad omfattar "Ataab ibn Harb, som är da'eef (svag).

Majma 'al-Zawaa'id, 6 / 39.Orden av "Aa'ishah," Han brukade acceptera kvinnors ed om lojalitet med ord bara "innebär att han gjorde det utan att ta händer eller skaka hand med dem. Detta tyder på att bay'ah för män godtogs genom att ta deras händer och skakar hand med dem, liksom av ord, och detta är hur det var. Vad Aa'ishah nämndes var sed.


Några av mufassireen nämner att profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom) kallade för ett kärl av vatten och doppade handen i det, efter doppade kvinnorna händerna i den. Och några av dem sade att han inte skaka hand med dem från bakom en barriär och hade en Qatarisk mantel över hans hand. Och det var sagt att 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) skakade hand med dem på hans vägnar. Ingen av dessa rapporter är bra, speciellt den sista, Hur skulle 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) har gjort något som profeten (fred och välsignelse av Allah med honom), som var ma'soom (ofelbar), inte skulle inte göra?

Shaykh Ibn Baaz (må Allah vara barmhärtig mot honom) sa:

Den mest korrekta åsikten är att detta (dvs skakar hand med kvinnor från bakom en barriär) inte är tillåtet alls, på grund av den allmänna betydelsen av hadeeth, enligt vilken profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom) sa , "Jag skakar inte hand med kvinnor," och för att avvärja de medel som kan leda till ondska.

(Anpassad från Hashiyat Majmoo'at Rasaa'il fi'l-Hijaab wa'l-Sufoor, s. 69)

Samma regel gäller att skaka hand med gamla kvinnor, det är också haraam grund av den allmänna innebörden av texterna i denna fråga. De rapporter som säger att det är tillåtet är da'eef (svag).

Al-Zayla'i sa:

"Vad gäller rapporten att" Abu Bakr brukadeskaka hand med gamla kvinnor, det är också ghareeb. "

(Nasab al-Raayah, 4 / 240)

Ibn Hajar sade:

Jag kan inte hitta denna hadith.

(Al-Diraayah Fi Takhreej ahaadeeth al-Hidaayah, 2 / 225)Fjärde:

När det gäller synpunkterna från fyra imamer, de är som följer:

1 - Hanafi madhhab:


Ibn Nujaym sade:

Det är inte tillåtet för en man att röra en kvinnas ansikte eller händer, även om det inte finns någon risk för lusten, eftersom det är haram i princip och det finns inga förutsätningar som tillåter det.

Al-Bahr al-Raa'iq, 8 / 219


2 - Maaliki madhhab:

Muhammad ibn Ahmad ("Ulaysh) sade:

Det är inte tillåtet för en man att röra vid ansikte eller hand en icke-mahram kvinna, och det är inte tillåtet för honom att göra sin hand på hennes utan ett hinder.
"Aa'ishah (må Allah vara nöjd med henne) sa:" Profeten (frid och välsignelser SAS med honom) aldrig accepterat en kvinnas trohetsed genom att skaka hand med henne, utan han (frid och välsignelser SAS på honom) som används för att ta emot deras trohetsed med ord bara. "Enligt en annan rapport," Hans hand rörde aldrig handen av en kvinna, snarare att han skulle acceptera deras trohetsed med ord bara. "

(Manh al-Jaleel Sharh Mukhtasar Khaleel, 1 / 223)

3 - Shaafa'i madhhab:

Al-Nawawi sa:

Det är inte tillåtet att röra vid en kvinna på något sätt.

Al-Majmoo ", 4 / 515.

Wali al-Deen al-'Iraaqi sa:

Detta tyder på att hand av Profeten (fred och välsignelse av Allah vara över honom) inte röra handen på en kvinna förutom sina hustrur och bihustrur, vare sig det gäller att acceptera trohetsed eller i andra fall. Om han inte gör det trots att han var ofelbar och bortom misstanke, då är det ännu viktigare att andra akt detta förbud. Det framgår av texter som han avstod från att göra det eftersom det var haram för honom att göra det. Den fuqaha "bland våra kamrater och andra har sagt att det är haram att röra en icke-mahram kvinna även om det inte rör delar av hennes kropp som inte är" awrah, såsom hennes ansikte. Men de skilde sig när det gäller att titta när det inte finns någon önskan och ingen rädsla för fitnah. Förbudet mot att röra är starkare än förbudet mot titta, och det är haram när det inte är nödvändigt att skulle göra det. Om det är fråga om nödvändighet, t.ex. medicinsk behandling, ta bort en tand eller behandling ögonen, osv, om det inte finns någon kvinna som kan göra det, då det är tillåtet för en icke-mahram att göra det eftersom det är fråga om nödvändighet.

Tarh al-Tathreeb, 7 / 45, 46

4 - Hanbali madhhab

Ibn Muflih sade:

Abu 'Abd-Allah - dvs Imam Ahmad - fick frågan om en man som skakar hand med en kvinna. Han sade: Nej, och var bestämda att det är haram.
Jag sa, Skulle han skaka hand med henne under sin mantel? Han sa,Nej


Shaykh Taqiy al-Deen gynnade också uppfattningen att det är förbjudet, och gav anledning att röra är allvarligare än letar.

AlAdaab al-Shar'iyyah, 2 / 257

Och Allah vet bäst.


Islam Q&A

 

 

Skägget Sunnah eller Obligatoriskt?

2010-07-17 @ 23:39:09 Permalink Fatwa Kommentarer (2) Trackbacks ()

As Salamu Aleykum mina kära syskon.

Vi måste veta att bara när vi muslimer återvänder till Allahs sändebuds sunnah och Quran så kommer vår ummah att segra. Och vi måste alla ta på sig ansvaret att förbättra oss som muslimer. och efterlikna vår kära Profet Muhammed fred vare över honom. vi vill alla vara som profeten,vill du inte det så är det något problem med din iman och Allah a3leem. vissa säger vi kan aldrig kan nå en nivå av profeten sallalahu aleyhi wa salam och sahaba (följeslagarna) må Allah vara nöjda över dem alla,typ som om att dom säger varför ens försöka.
och det är fel vi bör alltid som muslimer sträva hårt för förbättring och närhet till vår skapare Allah Den Allsmäktige.

en dag för länge sedan såg jag en lektion men en sheykh vid namn israr ahmed (Må Allah vara nöjd med honom) som dig för någon månad sedan. och det är ett tal jag ofta tänker på och jag ber min syskon att tänka på det med för det kan ändra ditt liv.

(nu är inte detta hans exakta ord eftersom det var länge sedan jag lyssnade på den men meningen inshaAllah är samma)

Men Han sa
Föreställ dig att du får en anställning på ditt favorit arbete. du har 4 månader provansättning om du är duktig så får du jobbet som du så gärna vill ha. chefen för jobbet ger dig 5 arbetes uppgifter.
men medan tiden går så slarvar du och du bryr dig inte så mycket om 2 stycken av de upgifter du fått och vissa anställda kommer och säger till dig att du får inte glömma de andra 2 grejerna det e viktigt men du bryr dig inte och fokuserar på att göra dom 3 andra uppgifterna bra bara. fråga dig själv nu hur tror du slutet är för han tror du att han kommer få anställningen? folk har sagt till han kanske till och med chefen sa till han men han bryr sig inte.


jag tror ni fattar vad den syftar på :)
men det är viktigt att vi håller oss till det som Allah har beordrat oss att göra. för du kommer antingen hamna i helvetet eller paradiset. så frukta Allah.

och dina brott (synder) mot Allah kommer bara att vara mot dig själv på domedagen.
så en viktigt fråga som vi alla bör vara säkra på är om något är sunnah eller obligatoriskt. mycket viktigt.
för så fort folk hör sunnah så vissa tyvärr ser det som en grej dom inte behöver göra så då tar dom det inte seriöst någonstans. men Fard är fard obligatorisk är alltid obligatoriskt du måste.

så då kommer jag tänka på ett ämne som rör oss bröder nämligen skägget. är det sunnah eller är det obligatoriskt. varje muslim som rakar skägget har sin egen fatwah varför dom gör denna handlingen.

tx- Det kliar,det är fult,systrar,jag är ful med skägg,jag är svag i iman,det är ett ansvar jag inte kan ta, föräldrar,jag förtjänar inte skägg.

Ja det finns många förklaringar den enda jag kan förstå är föräldrar att dom kanske inte är så religiösa och dom vill kicka ut dig från lägenheten om du har skägg och du inte har någon stans att ta vägen. även om vi läser i quran att man skall inte lyda dom i något som bryter mot Allahs lagar.
men så klart då måste vi veta är det sunnah eller obligatoriskt??

för den som fruktar Allah och inte har tillräckligt med kunskap om detta ämne bör inte lyssna på shaytan utan bör lyssna på denna sheykh.
och för den som vill veta vad IslamQa säger här är en länk.
http://www.islamqa.com/en/ref/1189


och slutligen mina kära bröder Haram är Haram att vi rakar oss är ett Brott vi gör mot Allahs Lag.
Och vi bör frukta Allah och mötet med vår Herre. Och sträva hårt för att göra det som är obligatoriskt och bygga en väg mellan oss och och det som är haram (förbjudet).


Må Allah göra oss bättre en vad vi är och förlåta oss för alla våra brott och låta oss träda in i Hans paradis utan räkenskapAs Salamo Aleykom wa bk.