Börja med dig själv

2010-09-30 @ 14:40:31 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()

http://theshineonhealth.com/web_images/finger_pointing.gif
En Man Gick till Ibn Abbad (Ra) och sa ” ya Ibn Abbas jag vill påbjuda människor att göra gott och förbjuda dom från onska.” Ibn Abbas(ra) sa, ”och har du nått den nivån en?” han sa ” jag hoppas att det är så” Han sa ” om du inte fruktar att bli avslöjad av 3 verser från Allahs Bok,så kan du göra det”. Mannen frågade ”och vilka är de?” Så nämde han versen.

Uppmanar ni andra till fromhet medan ni själva glömmer era [plikter], och samtidigt läser ni Skriften? Vill ni inte använda ert förstånd” (2:44)

och sedan frågade han ” har du praktiserat det som sägs i versen?” Han svarade ”Nej” Ibn Abbas sa då den andra versen:

”TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”(61:2,3)

efter det frågade han ” har du praktiserat det som står i denna versen?.” han sa ”nej” sedan nämde han den 3 versen som talar om shuaib (aleyhi wa salam)

Det är inte min avsikt att [bakom er rygg] göra det som jag uppmanar er att avstå från” (11:88)

Och så frågade han ”har du praktiserat det som är i denna versen ?” Han svarade ”Nej” då sa Ibn Abbas (Ra) ”Då skall du börja med dig själv”

När skall vi se dig Hafidh Quran

2010-09-30 @ 02:05:37 Permalink Historier Kommentarer (0) Trackbacks ()Assalamu aleykum wa bk.

Jag hörde nyligen en otroligt fantastisk berättelse  av Shaykh Yasir Salamah, en av de ledande imamer och recitatörer av Egypten. I sin ljudkassett ”När får jag se dig som en Haafidh?” Han talar om sann berättelse om Muhammed, en bror som efter att ha besökt en workshop om att memorera Koranen och utnyttja alla tillgängliga medier, fortsatte med att memorera hela Koranen ”på bara 50 dagar (dvs 2 månader) !!

detta är var brodern berättar.

” jag förklarade Jihad mot min själ och satte döden framför ögonen. Jag Gjorde avsikt att memorera hela koranen. så jag lämnade telefon samtal och onödiga besök, och ändra på alla negativa tankar jag hade mot Hifdh(memorera) till posetiva och praktiska tx när en tanke kom och sa ‘Jag kan inte göra det’ skulle jag säga ‘ Jag kan gör det!’ om den sa ‘ Mitt minne är svagt.’ skulle jag säga ‘ Jag Njuter av att ha ett bra minne’

Jag valde moskén som min platsen för min hifdh som den bevarar tre: 1. Ögonen 2.Öronen. 3. Tungan

Jag följde en särskild diet program som består av att äta dadlar, frukt och honung – och fasta hjälpt mig mycket i det. Jag brukade vakna innan Salaat al-Fajr med 2 och en halv timme och jag sov 2 timmar efter ‘Isha. Jag brukade vakna för Tahajjud (natten bönen), och förlängde min sujood där jag kallade på Allah ta’alaa att lätt för mig min affär. Jag skulle också söka förlåtelse (astaghfar) 100 gånger.

Jag började att memorera 5 sidor och skulle läsa upp dem i sunnah böner Fajr. Efter Salaat al-Fajr, skulle jag börja memoriseringen av 5 nya sidor och i slutet skulle jag läsa upp dem i 2 raka’ahs av Salaat al-Duhaa, hela tiden tacka Allah för att underlätta minnessvårigheter

Jag skulle perfekta recitationen av vad jag hade memorerat genom att lyssna på band i  av recitatörer. Jag brukade läsa om qiraa’ah i böcker eller via Muqaddimah al-Jazariyyah (dikt om ahkam av tajweed).

Efter Salaat al-Dhuhr brukade jag upprepa allt som jag hade memorerat tidigare med början från första. Juz, tills Salaat al-’Asr. Efter ”Asr bönen, brukade jag upprepa den nya delen av hifdh och juzen innan. Efter Maghrib bönen skulle jag förbereda recitationen av 10 nya sidor och det var först efter Salaat al-’Isha att jag skulle granska Koranen med min lärare, må Allah belöna honom väl.

Innan sänggåendet skulle jag lyssna på allt som jag memorerat i dag från kassetter och jag skulle sitta i 6 sammanhängande timmar, utan tristess eller trötthetskänsla. I 1: a veckan, skulle jag sitta i 6 timmar, memorera och revideras. I 2: a veckan, skulle jag sitta i 8 timmar. I 3: e veckan var det 10 timmar och i 4: e veckan var det 12 timmar. Under de senaste 10 dagarna, satt jag för 14 timmar memorera och översyn.

Den svåraste tiden för mig var när det gällde att sova och äta. Jag önskade innerligt att den period av sömn skulle ta slut snabbt så att jag kunde börja min hifdh av heliga av Koranen. Varje gång jag började läsa Koranen och memorera, kände jag en sådan lust och glädje som jag aldrig hade känt förut. Du’a var en viktig faktor för mig före och efter hifdh. Jag skulle memorera en sida samtidigt sitta ner och sedan upprepa det och gå runt. Min lärare spelade en viktig roll för mig, i översynen, att rätta mig och dra mig i termer av Tajweed.

Under den senaste veckan, på natten den 20. Ramadan, hade jag bara 4 och en halv juz kvar till dess att jag gjort hifdh på hela koranen. Så jag vände sig till Allah för att öppna up vägen för mig och underlätta det för mig. Jag fortsatte med att memorera den (hela koranen) i 6 dagar med hjälp av Allah.

Laylatul-Qadr kom, natten av glädje och lycka – det var som en bröllopsnatt för mig. Min avslutad hifdh ägde rum mellan Maghrib och ‘Isha i moskén med Imamen och i I’tikaaf. Vi började khatma (recitera från början till slutet av boken). Till slut, under du’aa öppnade mitt hjärta upp mycket och jag började gråta som aldrig förr. Det var den vackraste timme av mitt liv. Allah hade hedrat mig med memorering av hans bok.

Under du’aa, mindes jag en dröm jag hade mer än 10 år sedan … jag var Mu’adhin av en moské och efter Fajr salaah satt jag minns Allah i moskén. Jag kände mig sömnig, så jag tog en tupplur mitt i moskén, och se! Jag befann mig mitt i en samling. En kraftfull ljusstråle kom ner från himlen ner till mitten av Masjid. Från att ljuset kom många änglar och mellan dem var 2 stora Änglar. En av dem vände sig mot mig och tog mig till ljuset. Jag gick in tillsammans med 2 änglar. Jag hittade sedan mig själv på toppen av ett stort grönt träd – Jag började klättra den i sällskap av 2 änglar. Vi hittade änglar stå vid dörren till 1. Himlen. De sa till mig ”Vart går du?” De öppnade upp en bok och sade ”Vi har inte ditt namn med oss, så klättra framåt till toppen.” Och på samma sätt, hela tiden (genom varje himlen), De sa samma sak till mig.

Vid ankomsten till den 7: e himlen, kom vi till slutet av trädet. Jag hittade änglar stå vid dörren och de sa, ‘Är du Muhammad? jag sa , ”Ja.” De sa,’ kom in för Allahs sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) vill ha dig.” Jag sa till de 2 änglar som var med mig ”Kom in med mig.” De sa, ”Vi kan inte komma in. Men vi kommer att vänta på dig. ”Så jag gick in Jannah och jag, såg det vad inget öga har sett och örat inte hört och hade aldrig upp i människans hjärta. Änglar runt mig och det fanns en dörr, ovanpå den stod det (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans budbärare. Al-Firdaws Paradise).

Änlarna öppnade dörren och jag gick in. framför mig var  Allahs sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) sitter på den övre delen och bredvid honom var män, några som jag kände igen och några som jag inte gjorde. Framför honom var en mycket stor grupp män, kvinnor och barn. De bar vita kläder, och de var så många att de hade en början men inget slut. Alla reciterade Koranen.

Allahs sändebud (sallallaahu `alayhi wa sallam) kallade på mig och jag gick fram till honom. Han reste sig och gjort en del utrymme för mig. Jag kysste honom och han satte mig ner vid sidan av honom. Jag frågade honom ”Vilka är dessa människor O Allahs budbärare?” Han sa: ”Det är dessa människor som memorerat bok av Allah” Azza wa jall.

Inshaa’Allaah ta’ala, drömmen slutade med sanningen. Jag talade aldrig med någon om det tills den natten som jag avslutade memorering av Koranen. ”


Allah akbar vilken berättelse om denna brodern Må Allah Göra så vi får kärlek till hans bok och ger oss styrka och vilja att memorera hela Hans Bok och må Allah underlätta för oss i allt. amin

Tolv Fördelar med tro på Ödet ”Qader” Av Allah

2010-09-30 @ 02:03:41 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()Shaykh Muqbil al-Wadi’i hade sammanställt en 600-sidig bok med titeln ”al-Jami ‘as-Sahih fil-Qadar,” bestående av över 800 berättelser (vers, hadither, och Athar) som hör till Qader av Allah.

Han öppnade boken genom att lista tolv fördelarna med att tro på Qader:

1.-Uppfylla en handling av dyrkan till Allah, för att tro på ödet är ett sätt genom vilket vi dyrkar Allah

2.-stärker sin tro- sedan den som tror på Qader kommer inte vara lätt gungade, och kommer inte att bli upprörd av det som han upplever av hänsyn till sanningen;

3.-tapperhet, mod och fasthet, sedan den som tror på Qader vet att han inte kan dö, utom om dennes utsedda tid har kommit, och att han inte kommer att uppleva utom prov och tester som har förordnats för honom, och han kommer inte att bli upprörd över hans erfarenheter av skada, katastrofer och obehagligheter

4.-Ett Lugn, och ett lättnade på stress och sorg.

5.- Tålamod,
eftersom de som inte tror på Qadar kan köras för att inte tro på Allah, vissa av dem blir galna, vissa av dem får Satanistiska viskningar, och vissa av dem kan drivas till självmord. På grund av detta, är självmord ökat i länder där invånarna inte tror på Qadar, såsom USA, Danmark och Sverige. De flesta av dem som lider av psykiska sjukdomar är de som inte tro på Qadar, eller som har svag tro på Qadar,

6.-Generositet, som den som tror att han inte kommer att bli fattig om inte Allah skrivit detta för honom, kommer att spendera sin rikedom fritt;

7.-uppriktighet, eftersom den troende i Qadar inte kommer att utföra en åtgärd till förmån för folket, eftersom han vet att det inte nytar honom i något som Allah inte har förordnat, precis som de inte kan skada i något som Allah har inte förordnat;

8.- förlitande på, säkerhet i och underkastelse till Allah: (”Säg:” Ingenting någonsin ska hända oss utom vad Allah har förordnat för oss … ””) [at-Tawbah, 51]

9 – Bristande tilltro på spåmän, astrologer, mm inte med att torka damm av gravarna (som önskar välsignelser från dem), göra du’a ”till andra än Allah, eller ägna någon typ av dyrkan till andra än Allah, eftersom han vet att ingen av dessa åtgärder medföra några fördelar som Allah inte vill, eller skada som inte Allah inte vill,

10.- förnöjsamhet och inte är angelägna för Dunya;

11 – ödmjukhet, som om Allah lyfter honom genom några rikedom, status, kunskap, osv, vet han att allt detta är från Allah, och att om Allah vill beröva honom dessa saker vid någon stund, så kan Han Allt.

12.rasande över innovatörerna, som engagera sina egna åsikter i visheten och sharian av Allahs (här är han hänvisar till Qadariyyah, som förnekar att Allah har kontroll över sin skapelse).

['al-Jami' as-Sahih fil-Qadar'; s. 14-15]

Att kontrollera sina luster

2010-09-30 @ 00:44:03 Permalink Dhikr Allah Kommentarer (0) Trackbacks ()

En man kom till Ibrahim ibn Adham (RA) och sa, ”Abu Ishaq, jag kan inte kontrollera mina luster. Kan du ge mig något att hjälpa mig med det. ”
”Om du accepterar fem villkor, sade Ibrahim,” och kan omsätta dem i praktiken, kommer din olydnad inte orsaka dig några problem. ”
”Säg mig vad de är, Abu Ishaq!” Sade mannen

”Den första är att när du vill vara olydig mot Allah att du inte äter något som Han ger.”
”Men hur ska jag få något att äta? Allt på jorden är från honom! ”
”Så är det rätt att äta av Hans Risk och vara olydiga mot Honom på samma gång?” Svarade Ibrahim.
”Nej,det är det inte. Vad är det andra villkoret? ”

”När du vill vara olydig mot honom fly från Hans Land”
”Det är ännu svårare! Utbrast mannen. ”I så fall var ska jag bo?”
”Är det rätt att äta från Hans risk och leva på Hans mark och sedan att vara olydig mot honom, frågade Ibrahim.
”Nej, det är det inte. Vad är det tredje villkoret? ”

”När du vill vara olydig mot honom trots att du äter av Hans risk och lever på Hans mark, hitta ett ställe där han inte ser dig och va olydiga mot honom där.”
”Vad menar du, Ibrahim? Han vet allt som händer även i de mest gömda platser! ”
”Så är det rätt att vara olydig mot honom när du äter av Hans risk och leva på Hans mark och när du vet att Han kan se allt du gör?”
”Det är det absolut inte!” Mannen svarade. ”Säg mig det fjärde villkoret.”

”Att när dödsängeln kommer att ta din själ, säg till honom:” Ge mig ett uppskov så att jag kan ångramig och handla rättfärdigt för Allah. ”
”Men han kommer inte att lyssna på mig!”
”Så om du inte kan avstyra döden länge nog för att ge dig själv tid att ångra dig, och du vet att när det handlar inte kommer att benåda, hur kan du hoppas att bli frälst?”
”Vad är det femte?”

”Att när änglarna av Elden kommer till dig för att ta dig till Elden, så går du inte med dem.”
”De kommer att ta mig om jag gillar det eller inte, ropade mannen.”
”Så hur kan du hoppas att bli frälst?”
”Nog, nog, Ibrahim! Jag ber Allah om förlåtelse och jag vänder mig till honom! ”


Mannens ånger var uppriktig och från den tiden han var outtröttliga i sin dyrkan och undvek handlingar av olydnad tills den dagen då han dog.

Må Allah förlåta mina misstag i min översättning.

Mvh Abdul Samad

Allahs kärlek uppnås genom...

2010-09-18 @ 16:14:51 Permalink Tafsir Kommentarer (0) Trackbacks ()

(Detta inlägg är ett inlägg med Tafsir(förklaring) till koranen från Ibn kathirs tafsir.
Och kommer inshaAllah lägga upp mer tafisr på verser under kategorin Tafisr
Jag ber Allah acceptera och göra så det är till nytta för mig och de som läser det.
JazzakAllah kayran Med vänlig hälsning Abdul Samad Al swed)

Allahs kärlek uppnås genom att följa Sändebudet
(Tafisr kapitel 3 vers 31-32)


Detta hedervärda Vers dömer mot dem som påstår sig älska Allah, men följer inte vägen av Muhammed Sallalahu aleyhi wa salam. Sådana människor är inte sanna i deras påstående tills de följa Shariah (lag) av Muhammed Sallalahu aleyhi wa salam och hans religion i alla sina uttalanden, åtgärder och förhållanden. Det raporteras i Sahih att Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wa salam)sa,


«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد»

 

Den som begår en gärning som inte överensstämmer med vår sak (religion), då kommer det att förkastas av honom. ”

och det är därför Allah säger här


[قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ]

(Säg (O Muhammad till mänskligheten): "Om du (verkligen) älskar Allah, följ mig och Gud skall älska dig ...'') mening, vad du kommer att tjäna är mycket mer än vad du sökte i att älska honom, för Allah kommer att älska dig. Al-Hasan Al-Basri och flera lärda bland Salaf kommenterade, "Vissa människor hävdar att de älskar Allah. Så Allah testade dem med denna versen,


[قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ]

(Säg (O Muhammad till mänskligheten): "Om du (verkligen) älskar Allah, följ mig och Gud skall älska dig ...'')

Allah säger sedan :

[وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ]

("Och förlåta er era synder. Och Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.'') som betyder genom att du följer efter Sändebudet kommer du att tjäna allt detta med välsignelse från hans uppdrag. Nästa så beordrar Allah alla.

[قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ]

 

(Säg:. "Lyd Allah och Sändebudet''Men om de vänder sig bort) genom trotsa Profeten,

[فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَـفِرِينَ]

 


(Då Allah inte tycker om de icke troende.) Alltså, den som intygar motstånd mot Sändebudets sätt utgör Kufr. Sannerligen så gillar inte Allah den som gör detta, även om han hävdar att han älskar Allah och söker sätt att närma sig till honom, om inte och till dess han följer Profeten Sallalahu aleyhi wa salam, det siste sändebudet från Gud till de två skapelser: Människan och Jinnerna. Detta är profeten som, om de tidigare profeterna och mäktiga sändebud skulle ha varit vid liv under hans tid,skulle de inte ha något annat val än att följa, lyda honom och att följa hans lag


http://www.offlineblog.net/wp-content/uploads/2008/10/love-heart-300x262.jpg

Han är Galen

2010-09-17 @ 16:26:21 Permalink Historier Kommentarer (1) Trackbacks ()


http://www.cc.gatech.edu/cpl/projects/graphcuttextures/data/interaction/LittleRiver.jpgEn man gick till Ibn Aqeel och sa ”varje gång jag doppar mig själv 2 till 3 gånger i floden för att bada, så är jag osäker om vattnet nått varje del av min kropp, och jag blir hela tiden osäker om jag har renat mig själv. Vad skall jag göra?” Han Sa ” Du skall inte be” ”varför säger du det?” Ibn Aqeel svarade , ” Allahs Sändebud Sallalahu aleyhi wa salam sa Att Pennan Lyfts till 3.
ett barn tills han blir mogen ålder, till han som sover tills han vaknar, och från den galna mannen tills han får tillbaka sitt förstånd.' och den som doppar sig själv i en flod 1,2,3 gånger och fortfarande känner att han inte dushat, är galen.”ur Gems and jewels

nya black panters

2010-09-16 @ 14:41:15 Permalink Videos Kommentarer (0) Trackbacks ()

Hahaha sjuk video jag hittade med nya black panters sjukt roligLär Dig Arabiska

2010-09-11 @ 02:52:59 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()”Lär dig arabiska, för det är en del av din religion…”


Det arabiska språkets status inom islâm

Taget ur Iqtidâ´ as-Sirât al-Mostaqîm 2/207,
av Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyah

”Vad gäller att man blir van vid att tala ett annat språk än det arabiska, vilket är islâms symbol och Koranens språk, så att det blir en vana i landet, ens familj och hushåll, kompisar, på marknadsplatsen, när man tilltalar representanter från dem som styr landet, andra auktoriteter, eller då man talar till folket av kunskap, så är detta – utan tvekan – makrôh (ogillat). (…)När de tidiga muslimerna begav sig av för att leva i Syrien och Egypten (där människorna talade bysantisk grekiska), och i Irak och Khorasân (där människorna talade persiska), och i Nordafrika (där människorna talade berbiska), så lärde dem människorna i dessa länder att tala arabiska. På detta sätt blev arabiska ett utbrett språk i dessa länder, och alla mäniskor – oavsett om dem var muslimer eller icke-muslimer – talade arabiska. Så var också fallet med Khorasân förr i tiden, sedan blev dem lata och vande sig vid att tala persiska tills detta blev det mest utbredda, och arabiskan glömdes av dem flesta. Utan tvekan är detta makrôh (ogillat).

Det bästa sättet är att bli van vid att tala arabiska, så att de yngre lär sig det i sina hem och skolor, och så att islâms symbol och dess folk råder. Detta kommer att göra det enklare för islâms folk att förstå Koranen, Sonnah och Salafs ord. Det blir då inte som för den som blir van vid att tala ett annat språk, och sedan vill han lära sig ett annat – vilket kommer att kännas svårt. Ni ska veta att vanan vid att tala det arabiska språket har en tydlig och klar påverkan på ens tänkande, beteende och religiösa utövande. Det har också en påverkan på det sätt att man känner sig mer lik dem tidiga generationerna i denna Ommah (nation), följeslagarna och tâbi´în (den generationen efter följeslagarna som inte träffade Profeten,. Att efterlikna dem förbättrar ens tänkande, religiösa utövande och beteende.

Dessutom är det arabiska språket i sig en del av islâm, och att kunna arabiska är något obligatoriskt. Det är en plikt att förstå Koranen och Sonnah, och de kan inte förstås förutom genom det arabiska språket, så det som behövs för att uppnå denna plikt är också obligatoriskt.

Det finns saker som är fard ‘ayn (d.v.s. obligatoriskt för alla individer – ö.a.), och andra som är fard kifâyah (d.v.s. obligatoriskt för bara en del av nationen, så om en grupp har uppnått det så är inte resten av nationen ålagda denna plikt – ö .a.).

Detta är betydelsen av det som återberättas av Abô Bakr ibn Abî Shaybah, som sade: ”’Îsâ ibn Yônos berättade för oss från Thawr från ’Omar ibn Yazîd att ’Omar [ibn al-Khattab] skrev till Abô Môsâ al-Ash’arî , och sade: ’Lär dig Sonnah och lär dig arabiska; lär dig Koranen på arabiska, för det är arabiska.’” [Ibn Abî Shaybah, al-Mosannaf, volym 6, s. 126]

Enligt en annan hadîth återberättad från ’Omar [ibn al-Khattab] , sade han: ”Lär dig arabiska, för det är en del av din religion, och lär dig hur dem avlidnas egendom skall uppdelas, för dessa är delar av din religion.”

Detta påbud som ‘Omar gav, att lära sig arabiska och sharî’ah, kombinerar dem saker som är nödvändiga. För religion inkluderar förståelsen av ord och handling. Att förstå arabiska är vägen till att förstå orden inom islâm, och att förstå Sonnah är vägen till att förstå handlingarna inom islâm.”


Modjâhids åsikt (må Allâh vara barmhärtig med honom):

قال مجاهد : لا يجوز لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب

”

Det är inte tillåtet för den som tror på Allâh och Den Sista Dagen (Domedagen – ö.a.) att tala om Allâhs Bok om han inte har kunskap om språken (d.v.s. olika stammars dialekter) bland araberna.”


Följeslagares uttalanden (må Allâh vara nöjd med dem)

Obayy ibn Ka’b sade: ”Lär ut arabiska (d.v.s. arabisk grammatik) så som ni lär ut memoriserandet av Koranen!”

Abô Bakr as-Siddîq sade: ”Att jag läser och glömmer (en del) är bättre hos mig än att göra ett grammatiskt misstag!”

’Omar ibn al-Khattâb gick en gång förbi en grupp bågskyttar som missade sitt mål. Han tillrättavisade dem, och de svarade med att de bara var nybörjare, men de gjorde ett grammatiskt fel i sin svarsfras. Han sade då till dem: ”Sannerligen, era [arabiska] grammatiska fel är tyngre för mig att bära än era fel i bågskytte!”

[Citat från Loghat al-Qor´ân av Abô ’Obâdah Ibrâhîm ibn Mohammad, s. 15-20]


Ett uttalande av Imâm ash-Shâfî’î (må Allâh vara barmhärtig med honom):

Därför är det ett måste att varje muslim skall sträva efter att lära sig arabiska så hårt den kan, så att han kan bära vittnesmål om ash-Shahâdah (trosbekännelsen), recitera Allâhs Bok, och säga de åkallelser som är ålagda honom, så som takbîr (’Allâho akbar’), tasbîh (’Sobhân Allah’), tashahhod (trosbekännelsefrasen i bönen) och andra. Ju mer han lär sig av det språk som Allâh utvalde till att bli profeternas sigills språk (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom), och som Han utvalde till att bli språket för Sin Sista Uppenbarelse, desto bättre är det för honom!”

[az-Zarqânî, volym 2, s. 152]


Det är rapporterat att ‘Omar ibn al-Khattâb sade: ”Lär dig arabiska, för det stärker intellektet och ökar ens nobla uppförande.” [al-Bayhaqî, Sho’ab al-îmân, volym 4, s. 187]

Det återberättas också att när han en gång gick runt Ka’bah, så hörde han två män bakom sig som pratade ett annat språk än det arabiska. Han vände sig om och sade: ”Finn ett sätt att lära er arabiska på.” [’Abd al-Razzâq al-San’ânî, al-Mosannaf, volym 5, s. 496]

Det återberättas att Ibn ‘Omar brukade tillrättavisa sina barn handgripligen om de gjorde grammatiska fel. [Tahdhîb al-Tahdhîb, volym 9, s. 292]

Det återberättas att Sho’bah (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade: “Lär dig arabiska, för det ökar intellektet.” [Tahdhîb al-Tahdhîb, volym 4, s. 303]

Det återberättas att ‘Atâ´ ibn Abî Rabâh (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade “Jag önskar att jag kunde tala arabiska flytande” [d.v.s. utan grammatiska fel] då han var nitton år gammal. [adh-Dhahabî, Siyar A’lâm an-Nobalâ´, i ‘Atâ´ ibn Abî Rabâhs biografi]

Det återberättas att Ibn Shobromah (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade: “Män har aldrig klätt sig i något vackrare plagg än [det] arabiska [språket].” [al-Bayhaqî, Sho’ab al-îmân, volym 4, s. 197]Detta inlägg är taget från www.muslim.se

Idol Worship

2010-09-09 @ 05:11:53 Permalink Videos Kommentarer (1) Trackbacks ()

sjukt haha